Bandiau i’w Llogi Cymru

Croeso i Silver Dog Music, eich cyrchfan olaf ar gyfer bandiau i’w llogi yng Nghymru. Rydym yn ymroddedig i ddarparu adloniant cerddorol eithriadol a fydd yn ymgorffori eich digwyddiadau â hud cerddoriaeth fyw. Boed i chi drefnu priodas, swyddogaeth gorfforaethol, parti preifat, neu unrhyw achlysur arbennig arall yng Nghymru, mae ein bandiau o’r radd flaenaf wedi’u dewis yn barod i greu profiad anhygoel i chi a’ch gwesteion.

Hire The Masquerades band from Silver Dog Music
4-piece band with male singer playing chart-topping hits and party classics. Known for their mix of ingenious medleys and mash-ups
View Band Profile
bearded rogues band
Trio with male singer bringing hi-energy performances to weddings, parties & corporate events. Playing the best indie, rock & pop
View Band Profile
Hire Phonic band from Silver Dog Music
5-piece band with outstanding female singer playing variety of music from rock, pop, soul and Motown. Classic and contemporary hits.
View Band Profile
Hire The Protones band from Silver Dog Music
6/7-piece party band with male & female singers and optional sax. Current and classic music from all eras and genres.
View Band Profile
finesse band
5-12 piece band with male and female singers playing Chart Pop, Motown classics, disco hits, 90’s Dance anthems, 00’s RnB.
View Band Profile
somethjng blue band
4-piece band led by energetic male singer with a varied repertoire of pop, rock and soulful Motown hits for events. 
View Band Profile
hire cosmonova band for weddings, parties and corporate events from Silver Dog Music
 4-11 piece band with sensational male and female singers and electrifying brass section - rock, pop, soul from various eras.
View Band Profile
neon pulse band
4-piece band with female & male singers. Modern & classic hits, from Lizzo & Harry Styles to Elvis & Queen
View Band Profile
urban velvet thumb
4-piece band with sensational female singer playing R & B, Soul, Motown, disco, jazz, swing & Latin. Able to deliver
View Band Profile
Hire High Mirrors band from Silver Dog Music
4/5 piece band with male singer & optional female singer/sax. Fresh, up-to-date music & classic rock & pop to soul/funk.
View Band Profile
Hire Ryders Band - Silver Dog Music
6- 9 Piece Band with talented male and female singers playing pop, soul, rock, funk with an awesome Bandeoke option!
View Band Profile
Hire City Rhythm band from Silver Dog Music
4-piece band with female singer, guitar, keys, drums. Covering songs from 60's to current day, club anthems and garage hits.
View Band Profile
Hire Empire State band from Silver Dog Music
6-12 piece band specialising in funk, soul, Motown, and disco, with a repertoire of over 200 songs, spanning seven decades.
View Band Profile
dr groovelove band
6-11 piece band with hits from Bruno Mars and Beyonce, to classics like James Brown and Earth, Wind & Fire.
View Band Profile
Hire Echo Beach band from Silver Dog Music
5-12 piece band with male and female singers. Large repertoire - listen to rock and pop, soul, funk and Motown.
View Band Profile

Eich Porth i Brofiadau Cerddorol Gofiadwy yng Nghymru

Yn Silver Dog Music, rydym yn deall pwysigrwydd cerddoriaeth wedi’i phersonoli ar gyfer awyrgylch unigryw eich digwyddiad. Mae ein hetholion amrywiol o fandiau yn cwmpasu gwahanol genres cerddorol, gan sicrhau tecstil harmonaidd sy’n addas ar gyfer pob achlysur yng Nghymru. O fandiau blues diddanol sy’n taro’r enaid i fandiau pop bywiog sy’n chwyddo’r dawnsflor, mae gennym y berfformiad cerddorol perffaith i ategu thema eich digwyddiad a denu eich cynulleidfa. Pan ddaw i fandiau i’w llogi yng Nghymru, rydym yn curadu llinell amrywiol sy’n addas i’ch dewisiadau a chreu profiad cofiadwy.

Artistiaid Talentog o Gymru gydag Ysbrydoliaeth dros Gerddoriaeth

Y tu ôl i bob band ragorol, mae artistiaid talentog gydag ysbrydoliaeth dwys dros eu crefft. Nid yw ein bandiau ond cerddorion; maent yn berfformwyr gwirioneddol sy’n gwybod sut i gysylltu â’r gynulleidfa ac i greu profiad ymmerwol. Bydd eu bresenoldeb ar y llwyfan sy’n ddifyrru a’u fines cerddorol yn adael eich gwesteion â chofion bythgofiadwy o’ch digwyddiad. Pan fyddwch yn llogi band drwy Silver Dog Music, gallwch fod yn sicr o dalent eithriadol a pherfformiad sy’n mynd y tu hwnt i’ch disgwyliadau.

Priodasau yng Nghymru – Symffoni o Gariad

Mae eich diwrnod priodas yn symffoni o gariad a dathliad, ac mae ein bandiau priodas yng Nghymru yma i gyfansoddi’r trac sain perffaith. O nodau tewdel yn solo i’ch seremoni i ensemble llawn yn creu awyrgylch fywiog yn y dderbynfa, bydd ein bandiau yn creu eiliadau cerddorol sy’n cyd-fynd â storïau cariadol. Gadewch i’r alawon hudol ymestyn eich diwrnod arbennig a chreu cofion i’w chadw am byth. Gyda’n bandiau priodas wedi’u dewis yn ofalus i’w llogi yng Nghymru, bydd eich dathliad priodas yn un go iawn o’r radd flaenaf.

Digwyddiadau Corfforaethol yng Nghymru – Taro’r Chord Cywir

Gallwch ymffrostio o flaen eich gwesteion a’ch cydweithwyr yn eich digwyddiadau corfforaethol yng Nghymru gyda nerth cerddoriaeth fyw. Mae ein bandiau yn taro’r chord cywir rhwng proffesiynoldeb a digonoldeb, gan osod y llwyfan ar gyfer awyrgylch soffistigedig. Boed yn gynhadledd o safon uchel, lansiad cynnyrch, neu ddala corfforaeth, bydd ein bandiau yn uwcholeuo eich digwyddiad ac yn gadael argraff hynod ar eich mynychwyr. Pan fyddwch yn dewis Silver Dog Music ar gyfer bandiau i’w llogi yng Nghymru, rydych yn dewis tîm o broffesiynolion profiadol sy’n gwybod sut i greu profiad cerddorol di-dor ar gyfer eich digwyddiad corfforaethol.

Partïon Preifat yng Nghymru – Gadewch i’r Dathliad Ddechrau

Rhyddhewch y rhythm a gadael i’r dathliad ddechrau yn eich parti preifat yng Nghymru. Mae ein bandiau yn gwybod sut i ddarllen y gynulleidfa a chadw’r egni yn codi drwy gydol y digwyddiad. Boed yn ben-blwydd uchafbwynt, pen-blwydd, neu unrhyw ddathliad breifat, mae gennym fandiau sy’n gosod yr awyrgylch perffaith a sicrhau bod pawb yn cael amser gwych. Ar gyfer partïon preifat, mae ein bandiau i’w llogi yng Nghymru yn sicrhau taith gerddorol anghofiadwy a fydd yn gadael i’ch gwesteion ddawnsio a chanu ynghyd.

Digwyddiadau Cymunedol ac Amrywiol

Mae Silver Dog Music yn croesawu amrywiaeth Cymru trwy gynnig bandiau ar gyfer digwyddiadau cymunedol ac amrywiol. Boed yn ŵyl bywiog, ffair leol, neu ddathliad diwylliant, bydd ein bandiau yn ychwanegu bywyd a chyffro i’ch digwyddiad. Gyda bandiau sy’n arbenigo mewn gwahanol genres diwylliannol, rydym yn sicrhau profiad gwirioneddol ac ymgysylltu ar gyfer eich cynulleidfa. Pan fydd yn dod i ddigwyddiadau cymunedol ac amrywiol, mae ein bandiau i’w llogi yng Nghymru yn ychwanegu hwyl a chalon i wyliau.

Proses Archebu Llwyddiannus

Mae archebu eich band delfrydol yn broses llyfn gydag Silver Dog Music. Rhannwch fanylion eich digwyddiad, a bydd ein tîm ymroddedig yn eich cynorthwyo i ddewis y band perffaith sy’n cyd-fynd â’ch dewisiadau. Rydym yn trin yr holl logisteg, gan sicrhau profiad di-dor, fel y gallwch ganolbwyntio ar fwynhau’r eiliadau cerddorol yn eich digwyddiad. Gyda’n proses archebu llyfn ar gyfer bandiau i’w llogi yng Nghymru, gallwch ddisgwyl profiad di-ofer o’r dechrau i’r diwedd.

Cysylltwch â Silver Dog Music Heddiw

Bydd Silver Dog Music yn dod â hud cerddoriaeth fyw i’ch digwyddiad yng Nghymru. Cysylltwch â Silver Dog Music heddiw a gawn eich helpu i ddod o hyd i’r band perffaith i’w llogi yng Nghymru. Mae ein tîm yn angerddol am greu profiad cerddorol sy’n mynd y tu hwnt i’ch disgwyliadau ac yn gadael argraff aeddfed arnoch chi a’ch gwesteion. Profwch symffoni cerddoriaeth fyw – cysylltwch â ni a gwnewch eich archeb heddiw!

Ardaloedd yng Nghymru gyda Bandiau i’w Llogi

Bandiau i’w Llogi Caerdydd

Bandiau i’w Llogi Wrecsam

Bandiau i’w Llogi Abertawe 

Gweld ein fideos band ar Instagram

https://www.instagram.com/silverdogmusicagency/